Läs bibeltext

Ef 4:1
Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse,
Ef 4:2
alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.
Ef 4:3
Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten:
Ef 4:4
en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp.
Ef 4:5
En är Herren, en är tron, ett är dopet,
Ef 4:6
en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.
Ef 4:7
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.
Ef 4:8
Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor.
Ef 4:9
(Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden?
Ef 4:10
Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.)
Ef 4:11
Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare.