Läs bibeltext

Ef 5:1
  Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn.
Ef 5:2
Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.
Ef 5:3
Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga.
Ef 5:4
Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal - sådant passar sig inte - utan bara tacksägelse till Gud.
Ef 5:5
Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare.
Ef 5:6
Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor.
Ef 5:7
Ha därför ingenting med dem att göra.
Ef 5:8
En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus.
Ef 5:9
Lev som ljusets barn - ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning -
Ef 5:10
och tänk på vad Herren vill ha.
Ef 5:11
Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem -