Läs bibeltext

Fil 3:1
  Alltså, mina bröder, gläd er i Herren. Att jag upprepar vad jag redan har sagt besvärar inte mig, och er ger det trygghet.
Fil 3:2
Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, den där sönderskärelsen.
Fil 3:3
Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre,
Fil 3:4
fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre, så kan jag det ännu mer,
Fil 3:5
jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en farisé,
Fil 3:6
i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man.
Fil 3:7
  Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust.
Fil 3:8
Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus
Fil 3:9
och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror.
Fil 3:10
Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans -
Fil 3:11
kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda.