Läs bibeltext

Fil 4:1
Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.
Fil 4:2
Jag uppmanar Euodia och uppmanar Syntyche att vara eniga för Herrens skull.
Fil 4:3
Ja, dig också, som är en verklig vän, ber jag: hjälp dem, ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok.
Fil 4:4
  Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.
Fil 4:5
Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära.
Fil 4:6
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.
Fil 4:7
Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Fil 4:8
  Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta.
Fil 4:9
Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.
Fil 4:10
Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle.
Fil 4:11
Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har.