Läs bibeltext

Kol 3:1
Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida.
Kol 3:2
Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden.
Kol 3:3
Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud.
Kol 3:4
Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.
Kol 3:5
  Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi.
Kol 3:6
Sådant framkallar Guds vrede,
Kol 3:7
och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det.
Kol 3:8
Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun.
Kol 3:9
Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor
Kol 3:10
och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare.
Kol 3:11
Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.