Läs bibeltext

Upp 2:1
Skriv till ängeln för församlingen i Efesos:
  Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går bland de sju lampställen av guld.
Upp 2:2
Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare.
Upp 2:3
Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat.
Upp 2:4
Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.
Upp 2:5
Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ, om du inte omvänder dig.
Upp 2:6
Men den förtjänsten har du, att du avskyr nikolaiternas gärningar, som jag också avskyr.
Upp 2:7
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.
Upp 2:8
Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:
  Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen.
Upp 2:9
Jag känner ditt lidande och din fattigdom - men du är rik - och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga.
Upp 2:10
Var inte rädd för vad du skall få utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och ni skall få lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.
Upp 2:11
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.