Läs bibeltext


Femte Moseboken — Deuteronomium
 
5 Mos 1:1
Detta är vad Mose förkunnade för Israels folk i öknen öster om Jordan, i ödemarken nära Suf, mellan Paran och Tofel, Laban, Haserot och Di Sahav,
5 Mos 1:2
elva dagsresor från Horeb på vägen över Seirs berg, till Kadesh Barnea.
5 Mos 1:3
Det fyrtionde året, på första dagen i elfte månaden, förkunnade Mose för israeliterna allt vad Herren hade befallt honom att säga till dem.
5 Mos 1:4
Mose hade då besegrat amoreernas kung Sichon, som härskade i Heshbon, och vid Edrei hade han besegrat Bashans kung Og, som härskade i Ashtarot.
5 Mos 1:5
Öster om Jordan, i Moab, inledde Mose denna undervisning i lagen. Han sade:
5 Mos 1:6
  Herren, vår Gud, talade till oss på Horeb: "Länge nog har ni dröjt kvar vid detta berg.
5 Mos 1:7
Bryt nu upp och gå mot amoreernas berg och mot deras grannar i Jordandalen, i bergsbygden, i Låglandet, Negev och kusttrakten. Gå till kanaaneernas land, till Libanon och ända till den stora floden, Eufrat.
5 Mos 1:8
Härmed överlämnar jag landet åt er. Gå och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat att ge era fäder Abraham, Isak och Jakob och deras efterkommande."
5 Mos 1:9
  Vid samma tid sade jag till er: "Ensam orkar jag inte bära er.
5 Mos 1:10
Herren, er Gud, har låtit er bli många, nu är ni lika talrika som himlens stjärnor.
5 Mos 1:11
Må Herren, era fäders Gud, låta er bli tusenfalt fler och välsigna er som han har lovat.