Läs bibeltext


Jesaja
 
Jes 1:1
Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son, såg när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda.
Jes 1:2
    Hör, himmel, och lyssna, jord!
    Herren talar.
    Barn har jag fostrat och vårdat,
    men nu har de brutit med mig.
Jes 1:3
    Oxen känner sin husbonde
    och åsnan sin herres krubba,
    men Israel känner inte sin herre,
    mitt folk har inget förstånd.
Jes 1:4
    Ve detta syndiga folk,
    tyngt av skuld,
    detta onda släkte, dessa vanartade barn.
    De har övergivit Herren,
    visat förakt för Israels Helige
    och vänt honom ryggen.
Jes 1:5
    Har ni inte fått nog med slag
    eftersom ni fortsätter att trotsa?
    Huvudet är sönderslaget,
    hjärtat sönderkrossat.
Jes 1:6
    Från huvud till fot finns inget helt -
    bulor, skråmor, öppna sår,
    inte urkramade, inte förbundna,
    inte baddade med olja.
Jes 1:7
    Ert land är förött, era städer brända.
    Era åkrars gröda ser ni främlingar äta.
    En förödelse är det, som när Sodom lades öde.
Jes 1:8
    Bara Sion är kvar
    som en hydda i vingården,
    ett vaktskjul på gurkfältet
    - en beskyddad stad.
Jes 1:9
    Om inte Herren Sebaot
    lämnat en spillra av oss,
    då vore vi som Sodom,
    Gomorra skulle vi likna.
Jes 1:10
    Lyssna till Herrens ord,
    sodomfurstar!
    Hör vad vår Gud har att säga,
    gomorrafolk!
Jes 1:11
    Vad skall jag med alla era slaktoffer?
    säger Herren.
    Jag är mätt på brännofferbaggar
    och gödkalvars fett,
    jag vill inte ha blodet
    från tjurar och lamm och bockar.