Läs bibeltext


Hesekiel
 
Hes 1:1
Under det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag bodde bland de bortförda vid floden Kevar, öppnades himlen och jag såg en syn från Gud.
Hes 1:2
Den femte dagen i månaden - det var under det femte året av kung Jojakins fångenskap -
Hes 1:3
kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, vid floden Kevar i Kaldeen. Där rörde Herrens hand vid honom.
Hes 1:4
Jag såg en stormvind komma från norr - ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld.
Hes 1:5
Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. De såg ut så här: de hade mänsklig gestalt,
Hes 1:6
men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar.
Hes 1:7
Deras ben var raka, fötterna liknade tjurklövar och glänste som blank koppar.
Hes 1:8
Under vingarna hade de människohänder åt fyra håll. Alla fyra hade ansikten och vingar.
Hes 1:9
Deras vingar vidrörde varandra. De kunde gå utan att vända sig, var och en gick rakt fram.
Hes 1:10
Så såg deras ansikten ut: de hade ett människoansikte, och alla fyra hade ett lejonansikte till höger och alla fyra ett tjuransikte till vänster och alla fyra ett örnansikte.
Hes 1:11
Vingarna upptill höll de utbredda: var och en hade två vingar som vidrörde de andras och två som skylde kroppen.