Läs bibeltext


Mika
 
Mik 1:1
Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet när Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda, detta är Mikas syner om Samaria och Jerusalem.
Mik 1:2
    Hör, alla folk,
    lyssna, jord och allt du rymmer!
    Herren, min Gud, skall vittna mot er,
    Herren skall vittna från sitt heliga tempel.
Mik 1:3
    Se, Herren lämnar sin boning,
    han stiger ner och går över jordens höjder.
Mik 1:4
    Bergen smälter under honom
    och dalar spricker upp,
    som när vax smälter i elden,
    som när vatten störtar utför branten.
Mik 1:5
    Allt detta för Jakobs brott,
    för Israels folks synd!
    Vad är Jakobs brott, om inte Samaria?
    Vad är Judas folks synd, om inte Jerusalem?
Mik 1:6
    Jag skall göra Samaria till en stenhög på fältet,
    en plats där vingårdar anläggs,
    jag skall vräka ner hennes stenar i dalen
    och blottlägga hennes grundmurar.
Mik 1:7
    Alla hennes gudabilder skall krossas,
    allt hon horat ihop skall brännas,
    alla hennes avgudar skall jag förstöra.
    Ty för horpengar har hon skaffat dem,
    horpengar skall de åter bli.
Mik 1:8
    Därför sörjer jag och klagar,
    jag går barfota och avklädd,
    ylar som schakalen,
    klagar som uven.
Mik 1:9
    Samarias sår kan inte läkas,
    det har ätit sig in i Juda.
    Det onda har nått till mitt folks port,
    till Jerusalem.
Mik 1:10
    "Förkunna det inte i Gat"
    - gråt inte så högljutt.
    Vältra er i stoftet
    i Bet Leafra.
Mik 1:11
    Dra bort i skam och nakenhet,
    ni som bor i Shafir.
    De som bor i Saanan
    har inte kommit undan.
    Bet Haesel genljuder av klagan,
    det fästet har ni mist.