Läs bibeltext


Nahum
 
Nah 1:1
Profetord om Nineve. Boken med de syner som Nahum från Elkosh hade.
Nah 1:2
    Herren är en hämnande Gud, full av lidelse,
    Herren är en hämnare, fylld av vrede.
    Herren tar hämnd på sina motståndare,
    han vredgas på sina fiender.
Nah 1:3
    Herren är sen till vrede men väldig i styrka,
    ingen lämnar han ostraffad.
    Genom storm och oväder går hans väg,
    molnen är damm som hans fötter rör upp.
Nah 1:4
    Han kuvar havet och lägger det torrt,
    alla floder låter han sina.
    Bashan och Karmel förtvinar
    och Libanons grönska dör.
Nah 1:5
    Bergen skälver inför honom
    och höjderna smälter ner.
    Jorden förgås vid hans åsyn,
    världen och alla som bor där.
Nah 1:6
    Vem håller stånd mot hans ursinne,
    vem uthärdar hans vredes glöd?
    Guds raseri bryter fram som elden,
    och klipporna rämnar inför honom.
Nah 1:7
    Herren är god mot dem som hoppas på honom,
    han är ett värn på nödens dag,
    han tar sig an dem som flyr till honom
Nah 1:8
    när flodvågen vältrar fram.
    Han förintar dem som gör motstånd,
    han jagar sina fiender ut i mörkret.
Nah 1:9
    Vad har ni för tankar om Herren?
    Han förintar i grund -
    slaget faller en enda gång.
Nah 1:10
    Som toviga tistlar, som snårigt törne,
    som den torra halmen, så brinner de upp.
Nah 1:11
    Från dig drog det ut en man
    som smidde ränker mot Herren
    och som gav ondsinta råd.