Läs bibeltext


Evangeliet enligt Matteus
 
Matt 1:1
Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham.
Matt 1:2
  Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder,
Matt 1:3
Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram,
Matt 1:4
Ram till Amminadav, Amminadav till Nachshon, Nachshon till Salma,
Matt 1:5
Salma till Boas, vars mor var Rachav, Boas till Oved, vars mor var Rut, Oved till Jishaj
Matt 1:6
och Jishaj till David, konungen.
  David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru,
Matt 1:7
Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa,
Matt 1:8
Asa till Joshafat, Joshafat till Joram, Joram till Ussia,
Matt 1:9
Ussia till Jotam, Jotam till Achas, Achas till Hiskia,
Matt 1:10
Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia
Matt 1:11
och Josia till Jojakin och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort till Babylon.