Läs bibeltext


Till de kristna i Kolossai
 
Kol 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel,
Kol 1:2
och från vår broder Timotheos till de heliga i Kolossai, våra bröder som lever i tron på Kristus. Nåd och frid från Gud, vår fader.
Kol 1:3
Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber för er,
Kol 1:4
ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga,
Kol 1:5
i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet,
Kol 1:6
som har nått fram till er liksom det bär frukt och växer till i hela världen; så har det gjort hos er också ända sedan den dag då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd sådan den verkligen är.
Kol 1:7
Det fick ni lära er av Epafras, vår käre medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare åt Kristus.
Kol 1:8
Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande.
Kol 1:9
Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt,
Kol 1:10
så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud.
Kol 1:11
Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga,