Läs bibeltext


Andra Kungaboken
 
2 Kung 1:1
Efter Achavs död bröt sig Moab loss från Israel.
2 Kung 1:2
  Achasja hade skadat sig när han föll ut genom gallerverket på övervåningen i sitt palats i Samaria. Han skickade därför sändebud till Baal Sebub, guden i Ekron, för att fråga om han skulle bli bra igen.
2 Kung 1:3
Då talade Herrens ängel till Elia från Tishbe och befallde honom att möta sändebuden från kungen i Samaria och säga till dem: "Finns det ingen gud i Israel eftersom ni går bort och frågar Baal Sebub, guden i Ekron?
2 Kung 1:4
Därför säger Herren: Du kommer aldrig att stiga upp från din sjukbädd, du skall dö." - Och Elia gick.
2 Kung 1:5
  Sändebuden återvände då till kungen, som frågade varför de kom tillbaka.
2 Kung 1:6
De svarade att en man hade kommit emot dem och uppmanat dem att gå tillbaka och säga till kungen som hade sänt ut dem: "Så säger Herren: Finns det ingen gud i Israel eftersom du skickar bud för att fråga Baal Sebub, guden i Ekron? Nu kommer du aldrig att stiga upp från din sjukbädd, du skall dö."
2 Kung 1:7
Kungen frågade: "Hur såg han ut, han som kom emot er och sade så?" -
2 Kung 1:8
"Han bar en hårmantel och hade ett skinn om höfterna", svarade de. Då sade kungen: "Det var Elia från Tishbe!"
2 Kung 1:9
  Achasja sände nu en officer med femtio man till Elia. Denne satt på toppen av ett berg, och officeren kom dit upp och sade till honom: "Gudsman, kungen säger att du skall komma ner."
2 Kung 1:10
Elia svarade: "Om jag är en gudsman skall eld komma ner från himlen och förtära dig och dina femtio man!" Då kom eld ner från himlen och förtärde honom och hans femtio man.
2 Kung 1:11
Achasja sände ytterligare en officer med femtio man. När denne kom upp till Elia sade han: "Gudsman, kungen befaller dig att genast komma ner."