Läs bibeltext


Första Krönikeboken
 
1 Krön 1:1
Adam, Set, Enosh,
1 Krön 1:2
Kenan, Mahalalel, Jered,
1 Krön 1:3
Henok, Metushelach, Lemek
1 Krön 1:4
och Noa. Noas söner var Sem, Ham och Jafet.
1 Krön 1:5
  Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.
1 Krön 1:6
Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.
1 Krön 1:7
Javans söner var Elisha och Tarshish, kitteerna och rodaneerna.
1 Krön 1:8
  Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.
1 Krön 1:9
Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka. Ragmas söner var Saba och Dedan.
1 Krön 1:10
Kush blev far till Nimrod, som var den förste härskaren på jorden.
1 Krön 1:11
  Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehaveerna, naftucheerna,