Läs bibeltext


Ordspråksboken
 
Ords 1:1
Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels konung.
Ords 1:2
    De ger vishet och fostran,
    så att man förstår de klokas ord
Ords 1:3
    och låter sig fostras till insikt,
    till rättfärdighet, rätt och redbarhet.
Ords 1:4
    De ger de oerfarna vett,
    de unga kunskap och rådighet.
Ords 1:5
    Den vise hör dem och ökar sitt vetande,
    de vägleder den kloke.
Ords 1:6
    De gör att man förstår tänkespråk och liknelser,
    de visas ord och gåtor.
Ords 1:7
    Gudsfruktan är kunskapens begynnelse,
    dåren föraktar vishet och fostran.
Ords 1:8
    Lyssna till din fars förmaningar, min son,
    förkasta inte din mors undervisning.
Ords 1:9
    De är en skön krans för ditt huvud
    och en kedja som pryder din hals.
Ords 1:10
    Min son, följ inte syndare
    som lockar dig
Ords 1:11
och säger:
    "Kom, vi lägger oss i bakhåll och dödar,
    vi skall roa oss med att lura på oskyldiga.