Läs bibeltext


Höga visan
 

Sångernas sång, av Salomo.

    [Hon]Kyssar vill jag dricka ur hans mun!
    - Din kärlek är ljuvare än vin.

    Ljuvligt doftar din balsam,
    som Turak-balsam är ditt namn,
    och kvinnorna älskar dig.

    Ta mig med, låt oss skynda,
    för mig, konung, till ditt rum.
    Vi skall jubla och glädjas över dig
    och prisa din kärlek högre än vin.
    Med rätta älskar de dig.

    Jag är svart och skön,
    ni Jerusalems döttrar,
    svart som Kedars tält,
    som Shalmas hyddor.

    Bry er inte om att jag är svart,
    att solen har bränt mig.
    Min mors söner grälade på mig,
    de satte mig att vakta vingårdarna.
    Min egen vingård vaktade jag inte.

    Säg mig, min käraste,
    var du vallar din hjord
    och var du rastar vid middagstid,
    så att jag inte förirrar mig
    till dina vänners hjordar.

    [Han]Vet du inte det,
    du skönaste bland kvinnor,
    så följ bara fårens spår
    och låt dina killingar beta
    vid herdarnas läger.

    Vid ett sto i faraos spann
    vill jag likna dig, min älskade.

    Dina vackra kinder smyckas av hängen,
    din hals av pärlor.

    Hängen av guld skall vi göra åt dig
    med kulor av silver.