Läs bibeltext


Joel
 
Joel 1:1
Detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son.
Joel 1:2
    Hör på, ni äldste!
    Lyssna, alla som bor i landet!
    Har något sådant förut hänt,
    i era dagar eller era fäders?
Joel 1:3
    Ni skall berätta det för era barn,
    och de skall berätta det för sina,
    och deras barn för nya släkten:
Joel 1:4
    vad gräshopporna lämnade kvar
    åt gräsgnagarna upp,
    vad gräsgnagarna lämnade kvar
    åt gräsbitarna upp,
    vad gräsbitarna lämnade kvar
    åt gräsätarna upp.
Joel 1:5
    Vakna, ni rusiga, och gråt,
    alla ni drinkare, klaga!
    Det nya vinet får ni aldrig smaka.
Joel 1:6
    Ett folk drar fram över mitt land,
    oräkneligt och mäktigt.
    Det har tänder som ett lejon,
    bett som en lejoninna.
Joel 1:7
    Det har härjat min vingård
    och skövlat mina fikonträd.
    Barken är avskalad och bortsliten,
    grenarna lyser vita.
Joel 1:8
    Klaga som jungfrun i sorgdräkt
    över sin ungdoms brudgum!
Joel 1:9
    Matoffer och dryckesoffer
    har upphört i Herrens hus.
    Herrens tjänare, prästerna, sörjer.
Joel 1:10
    Fälten är förödda,
    jorden ligger sörjande,
    ty säden är förstörd,
    vinet torkar bort
    och oljan sinar.
Joel 1:11
    Bönderna står bestörta
    och vinodlarna jämrar sig
    för vetets och kornets skull,
    ty åkerns skörd är förlorad,