Läs bibeltext


Amos
 
Am 1:1
Detta är Amos ord. Han var en av herdarna från Tekoa och såg syner om Israel när Ussia regerade i Juda och Jerobeam, Joashs son, regerade i Israel, två år före jordbävningen.
Am 1:2
Amos sade:
    Herren ryter från Sion,
    hans röst dånar från Jerusalem.
    Då vissnar herdarnas marker,
    då torkar Karmels topp.
Am 1:3
Så säger Herren:
    Brott på brott har Damaskus hopat,
    jag vill inte dröja med domen.
    Med tröskslädar av järn
    har de krossat Gilead.
Am 1:4
    Jag skall sända eld mot Hasaels slott,
    den skall härja Ben-Hadads borgar.
Am 1:5
    Jag skall bräcka Damaskus bom,
    förgöra den som tronar i Bikat-Aven
    och den som bär spiran i Bet Eden.
    Folket i Aram skall föras bort till Kir,
    säger Herren.
Am 1:6
Så säger Herren:
    Brott på brott har Gaza hopat,
    jag vill inte dröja med domen.
    De har fört bort hela byar
    för att utlämna dem åt Edom.
Am 1:7
    Jag skall sända eld mot Gazas mur,
    den skall härja dess borgar.
Am 1:8
    Jag skall förgöra den som tronar i Ashdod
    och den som bär spiran i Ashkelon.
    Jag skall rikta ett dråpslag mot Ekron,
    och de sista filisteerna skall gå under,
    säger Herren Gud.
Am 1:9
Så säger Herren:
    Brott på brott har Tyros hopat,
    jag vill inte dröja med domen.
    De har utlämnat hela byar åt Edom
    och glömt sitt avtal om vänskap.
Am 1:10
    Jag skall sända eld mot Tyros mur,
    den skall härja dess borgar.
Am 1:11
Så säger Herren:
    Brott på brott har Edom hopat,
    jag vill inte dröja med domen.
    De har förföljt sina bröder med svärd
    och vägrat dem barmhärtighet:
    deras vrede rasade oavbrutet,
    deras ursinne brann utan slut.