Läs bibeltext


Obadja
 
Ob 1
Obadjas syner.
Ob 1
Så säger Herren Gud om Edom:
    Ett budskap har kommit till oss från Herren,
    en budbärare har sänts ut till folken:
    "Kom, låt oss dra ut
    i strid mot Edom!"
Ob 2
    Jag gör dig till det ringaste av folken,
    du skall bli djupt föraktad.
Ob 3
    Ditt övermod förledde dig,
    du som bor bland bergsklyftorna
    och håller till högt däruppe,
    du som tänker:
    Vem kan störta mig till jorden?
Ob 4
    Om du bygger ditt näste högt som örnen,
    om du har ditt rede bland stjärnorna,
    skall jag ändå störta dig ner därifrån,
    säger Herren.
Ob 5
    Kommer det tjuvar till dig,
    kommer det rövare om natten
    - ack, du förintas -
    då stjäl de väl bara vad de behöver?
    Kommer det druvplockare till dig,
    då lämnar de väl en efterskörd?
Ob 6
    Men grundligt blir Esau genomsökt,
    hans gömda skatter letas fram.
Ob 7
    Dina bundsförvanter
    driver dig bort till gränsen.
    Dina vänner bedrar dig
    och tar makten över dig.
    De som delat ditt bröd
    gillrar snaror för dig.
Ob 8
    När den dagen kommer,
    säger Herren,
    skall jag förgöra de visa i Edom,
    all klokhet på Esaus berg.
    - Det finns ingen klokhet där. -
Ob 9
    Dina hjältar, Teman, slås av skräck,
    ingen blir kvar på Esaus berg.
    För mord,
Ob 10
för våld mot din broder Jakob
    skall du höljas i skam
    och utplånas för all framtid.