Läs bibeltext


Habackuk
 
Hab 1:1
Detta är det budskap som profeten Habackuk mottog i sina syner.
Hab 1:2
    Hur länge, Herre, skall jag ropa
    utan att du lyssnar,
    kalla dig till hjälp mot våldet
    utan att du griper in?
Hab 1:3
    Varför låter du mig bevittna ondskan?
    Hur kan du åse förtrycket?
    Våld och skövling vart jag ser -
    tvister blossar upp, split måste jag uthärda.
Hab 1:4
    Så förlamas lagen,
    rätten kan inte hållas vid makt,
    de rättfärdiga är omringade av gudlösa.
    Så hålls en förvänd rätt vid makt.
Hab 1:5
    Se er omkring bland folken,
    och ni skall förstummas av häpnad:
    i er tid kommer något att ske
    som ni inte kan tro om det berättas.
Hab 1:6
    Se, jag bådar upp kaldeerna,
    det grymma och vilda folket,
    som drar fram över jordens vidder
    och tar andras hem i besittning.
Hab 1:7
    Skrämmande och fruktansvärda är de,
    rätt och makt tar de sig själva.
Hab 1:8
    Deras hästar är snabbare än pantrar,
    vildare än öknens vargar.
    Deras ryttare spränger fram,
    deras ryttare kommer flygande fjärran ifrån,
    som när örnen slår ner på sitt byte.
Hab 1:9
    Den härjande skaran kommer.
    Tätt samlade rycker de fram,
    de hopar fångar som sand.
Hab 1:10
    De gör narr av kungar,
    furstar skrattar de åt.
    De hånler åt alla fästningar,
    de kastar upp vallar och intar dem.
Hab 1:11
    Sedan far de vidare som vinden och är borta,
    dessa som gör sin styrka till gud.