Läs bibeltext


Sefanja
 
Sef 1:1
Detta är Herrens ord som kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, på den tid då Josia, Amons son, var kung över Juda.
Sef 1:2
    Allt skall jag utplåna
    från jordens yta, säger Herren.
Sef 1:3
    Jag skall utplåna människor och djur,
    himlens fåglar och havets fiskar.
    Jag skall bringa de onda på fall
    och utrota människorna från jorden,
    säger Herren.
Sef 1:4
    Jag skall lyfta min hand mot Juda
    och mot alla som bor i Jerusalem.
    Där skall jag utrota Baals sista anhängare,
    ingen skall minnas hans präster, avgudatjänarna.
Sef 1:5
    Jag skall utrota dem som knäfaller på taken
    för att tillbe himlens här
    och dem som knäfaller för Herren
    men svär vid Milkom
Sef 1:6
    och dem som vänt sig bort från Herren,
    inte söker Herren
    och inte frågar honom till råds.
Sef 1:7
    Var stilla inför Herren Gud,
    ty Herrens dag är nära.
    Han har förberett en offerfest
    och renat sina gäster.
Sef 1:8
    På dagen för Herrens offerfest
    skall jag straffa stormän och prinsar
    och alla som klär sig i utländsk dräkt.
Sef 1:9
    Den dagen skall jag straffa
    alla som hoppar över tempeltröskeln
    och som fyller sin herres hus med våld och svek.
Sef 1:10
    Den dagen, säger Herren,
    skall man höra rop från Fiskporten,
    klagan från Nya staden,
    mäktigt dån från höjderna.
Sef 1:11
    Klaga och gråt, ni som bor i Morteln:
    det är slut med krämarhopen,
    med alla som väger upp silver.