Läs bibeltext


Sakarja
 
Sak 1:1
I åttonde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo:
Sak 1:2
  Herren vredgades på era fäder.
Sak 1:3
Tala till folket: Så säger Herren Sebaot: Vänd om till mig - så lyder hans ord - då skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot.
Sak 1:4
Gör inte som era fäder. De hörde de tidigare profeterna förkunna: "Så säger Herren Sebaot: Vänd om från era onda vägar och onda gärningar." Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren.
Sak 1:5
Var är nu era fäder? Och profeterna, levde de i evighet?
Sak 1:6
Mina ord och mina beslut, som jag befallde mina tjänare profeterna att förkunna, de drabbade ju era fäder. Då vände de om och sade: "Herren Sebaot hade beslutat att handla så med oss som vårt liv och våra gärningar förtjänade, och det har han också gjort."
Sak 1:7
På tjugofjärde dagen i elfte månaden, dvs. månaden shevat, av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo:
Sak 1:8
  Jag hade en syn i natt. En man på en röd häst hade stannat bland myrtenträden i skuggan, och bakom honom stod röda, bruna och vita hästar.
Sak 1:9
Jag frågade: "Vad betyder dessa, herre?" Då svarade ängeln som talade med mig: "Det skall du få veta."
Sak 1:10
Och mannen som hade stannat bland myrtenträden sade: "De är utsända av Herren för att färdas över jorden."
Sak 1:11
Och de sade till Herrens ängel som stod bland myrtenträden: "Vi har färdats över jorden, men allt är lugnt och stilla."