Läs bibeltext


Malaki
 
Mal 1:1
Profetord. Herrens ord till Israel genom Malaki.
Mal 1:2
Jag har visat er kärlek, säger Herren. Då säger ni: "Hur har du visat oss kärlek?" Jakob och Esau var ju bröder, säger Herren. Jag älskade Jakob
Mal 1:3
men Esau hatade jag, och jag har gjort hans berg till ödemark, hans område till ökenland.
Mal 1:4
Om Edom säger: "Vårt land är förstört, men vi skall bygga upp det ödelagda igen", då säger Herren Sebaot: Låt dem bygga, jag skall riva ner. Det skall kallas ondskans land och folket som Herren vredgas på för evigt.
Mal 1:5
Ni skall få se detta med egna ögon, och då skall ni säga: "Herrens makt når bortom Israels gräns."
Mal 1:6
En son visar aktning för sin far och en tjänare för sin herre. Men om jag är fader, var är aktningen för mig? Om jag är herre, var är vördnaden för mig? Det säger Herren Sebaot till er präster, ni som föraktar mitt namn. Då säger ni: "Hur visar vi förakt för ditt namn?"
Mal 1:7
Genom att komma med oren föda till mitt altare. Då säger ni: "Hur har vi gjort den oren?" Genom att mena att man kan visa förakt för Herrens bord.
Mal 1:8
Ni kommer med blinda offerdjur: är inte det något ont? Ni kommer med halta och sjuka djur: är inte det något ont? Om du går till ståthållaren med dem, tror du att han uppskattar det och visar dig välvilja? säger Herren Sebaot. -
Mal 1:9
Och här vill ni beveka Gud att visa oss nåd! - Kan han visa välvilja när ni kommer med sådant? säger Herren Sebaot.
Mal 1:10
  Om ni ändå ville stänga tempeldörrarna och låta bli att tända min altareld i onödan! Jag vill inte veta av er, säger Herren Sebaot, jag tar inte emot några offer av er.
Mal 1:11
Från öster till väster är mitt namn stort bland folken, och överallt frambär man rökelseoffer åt mitt namn, rena offer, ty mitt namn är stort bland folken, säger Herren Sebaot.