Läs bibeltext


Ester — enligt den grekiska texten
 

Under det andra året av storkonungen Artaxerxes regering, den första dagen i månaden nisan, kom en dröm till Mordokaj, son till Jair, son till Shimi, son till Kish, av Benjamins stam,

en jude i staden Susa som var en betydande man och tjänstgjorde vid det kungliga hovet.

Han hörde till dem som kung Nebukadnessar av Babylon hade fört bort i fångenskap från Jerusalem tillsammans med kung Jekonja av Juda.

  Detta var hans dröm:
  Skrik och larm, åska och jordbävning, kaos över hela jorden -

och se, två stora drakar kom fram, beredda till envig. De vrålade högt,

och vid deras vrål rustade sig alla folk till kamp, för att kämpa mot ett rättfärdigt folk.

En dag av töcken och mörker, nöd och betryck, lidande och kaos på jorden!

Hela det rättfärdiga folket darrade av skräck för sitt olycksöde och beredde sig att gå under.

Men de ropade till Gud, och vid deras rop kom, liksom från en liten källa, en stor flod, ett mäktigt vatten.

Det blev ljust och solen gick upp, och de ringa upphöjdes och uppslukade de höga.

  När Mordokaj vaknade efter denna dröm, där han sett vad Gud hade beslutat göra, behöll han den i tankarna ända till kvällen och försökte på allt sätt förstå den.