Läs bibeltext


Första Mackabeerboken
 
1 Mack 1:1
Sedan Alexander av Makedonien, Filips son, hade dragit ut från kitteernas land och besegrat Dareios, persernas och medernas kung, övertog han dennes kungadöme; redan förut var han kung i Grekland.
1 Mack 1:2
Han började en lång rad krig, intog befästa städer och dräpte kungar runt om i världen.
1 Mack 1:3
Ända till jordens yttersta gränser trängde han fram och plundrade folk efter folk; hela jorden låg kuvad inför honom, och hans stolthet och övermod växte.
1 Mack 1:4
Han samlade en väldig här och härskade över länder och folk och furstar, som blev skattepliktiga till honom.
1 Mack 1:5
  Så drabbades han av sjukdom, och han förstod att döden inte var långt borta.
1 Mack 1:6
Då kallade han till sig de förnämsta männen i sin tjänst, som hade delat hans liv från ungdomen, och skiftade sitt rike mellan dem medan han ännu levde.
1 Mack 1:7
Vid sin död hade han regerat i tolv år.
1 Mack 1:8
  Männen som stått Alexander närmast tog nu makten, var och en i sitt land.
1 Mack 1:9
De krönte sig alla till kungar efter hans död; detsamma gjorde deras efterkommande i många generationer, och de vållade mycket ont i världen.
1 Mack 1:10
  Från deras stam utgick ett genomfördärvat skott: Antiochos Epifanes, kung Antiochos son, som hade varit gisslan i Rom. Han blev kung år 137, räknat från det grekiska väldets början.
1 Mack 1:11
Vid den tiden började somliga israeliter att överge lagen, och de lockade många med sig. De sade: "Låt oss närma oss hedningarna som bor omkring oss och sluta förbund med dem. Sedan vi avskilde oss från dem har många olyckor kommit över oss."