Läs bibeltext


Andra Mackabeerboken
 
2 Mack 1:1
Judarna i Jerusalem och i Judeen hälsar sina judiska bröder i Egypten och önskar er fred och välgång.
2 Mack 1:2
Må Gud vara god mot er och minnas det förbund han slöt med sina trogna tjänare Abraham, Isak och Jakob.
2 Mack 1:3
Må han ge er alla ett gudfruktigt sinnelag, så att ni gör hans vilja helhjärtat och villigt,
2 Mack 1:4
må han öppna era hjärtan för sin lag och sina bud. Må han skapa fred
2 Mack 1:5
och höra era böner, må han stilla sin vrede mot er och inte överge er i nödens tid.
2 Mack 1:6
  Vi är nu samlade här till förbön för er.
2 Mack 1:7
Under kung Demetrios regering, år 169, skrev vi judar till er i den överväldigande nöd som vi var drabbade av under de åren, sedan Jason och hans anhängare svikit det heliga landet och riket.
2 Mack 1:8
De brände ner porten och utgöt oskyldigt blod, men vi bad till Herren och blev bönhörda. Vi bar fram slaktoffer och matoffer, tände lamporna och lade fram bröden.
2 Mack 1:9
Nu uppmanar vi er att fira den lövhyddefest som hålls i månaden kislev.
2 Mack 1:10
  Skrivet år 188.
2 Mack 1:10
Invånarna i Jerusalem och Judeen, de äldstes råd och Judas hälsar Aristoboulos, kung Ptolemaios lärare, av de smorda prästernas ätt, samt judarna i Egypten och önskar er välgång.