Läs bibeltext


Salomos vishet
 
Vish 1:1
    Älska rättfärdigheten, ni som härskar över jorden.
    Tänk på Herren med svekfritt sinne,
    och sök honom med uppriktigt hjärta.
Vish 1:2
    Ty de som inte utmanar honom finner honom,
    han visar sig för dem som inte misstror honom.
Vish 1:3
    Svekfull beräkning leder bort från Gud,
    och hans makt avslöjar de dårar som sätter den på prov.
Vish 1:4
    Till en ränksmidares själ kommer inte visheten,
    den vill inte bo i en kropp som har sålt sig åt synden.
Vish 1:5
    Nej, fostrans heliga ande skyr svek
    och flyr de oförnuftigas beräkning,
    den visar vad den är när orätt kommer nära.
Vish 1:6
    Ty visheten är en ande som älskar människan,
    den överser inte med vad hädaren säger.
    Gud är vittne till vad som rör sig inom honom,
    bevakar omutligt hans tankar
    och hör alla hans ord.
Vish 1:7
    Ja, Herrens ande uppfyller världen,
    den håller samman allt och uppfattar varje ljud.
Vish 1:8
    Därför kan ingen som talar orättfärdigt gömma sig,
    han undkommer inte den rannsakande rättvisan.
Vish 1:9
    Den gudlöses planer kommer att granskas,
    och hans ord skall nå fram till Herren,
    så att hans brott blir avslöjade.
Vish 1:10
    Ty med helig lidelse lyssnar Herren till allt,
    inget mumlande knot undgår hans öra.
Vish 1:11
    Akta er alltså för detta farliga knot,
    och sluta med lömska smädelser.
    Det som sägs i lönndom går inte spårlöst förbi,
    när munnen ljuger dör själen.