Läs bibeltext


Jeremias brev
 

Avskrift av ett brev från Jeremia till de fångar som den babyloniske kungen skulle föra bort till Babylon, skrivet för att delge dem det budskap som Gud hade gett honom att framföra.

  På grund av de synder som ni har begått mot Gud kommer ni nu att föras som fångar till Babylon av babyloniernas kung Nebukadnessar.

När ni så har kommit till Babylon skall ni bli kvar där i många år, i sju generationers tid, men sedan skall jag låta er komma lyckligen därifrån.

I Babylon kommer ni att få se gudar av silver, guld och trä, som bärs omkring på människors axlar och väcker hedningarnas fruktan.

Akta er då, så att ni inte tar efter det främmande folket och grips av samma fruktan för dessa gudar,

när ni ser dem hyllas av folkmassan som går före och efter. Säg i stället för er själva: "Det är dig, vår härskare, som vi skall tillbe."

Ty min ängel följer er, och han skyddar era liv.

  Dessa gudar har tungor som polerats av träsnidare och är överdragna med guld och silver, men alltsammans är bländverk, och de kan inte tala.

Man tillverkar diadem av guld som åt en kokett flicka och sätter dem på sina gudars huvuden. Det händer också att prästerna smusslar undan guld och silver från sina gudar och använder det för egen räkning

och till och med betalar med det på horhusen. De styr ut dem i fina kläder som om de var människor, dessa gudar av silver och guld och trä,

som inte själva kan skydda sig mot rost och röta. De är klädda i purpurdräkter,