Läs bibeltext


Tredje Moseboken — Leviticus
 
3 Mos 1:1
Herren kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet:
3 Mos 1:2
  Säg till israeliterna: När någon av er vill ge en offergåva åt Herren, skall han ta den bland kreaturen, från nötboskapen eller från småboskapen.
3 Mos 1:3
  Om han ger ett brännoffer från nötboskapen, skall det vara ett felfritt handjur. Han skall föra fram det till uppenbarelsetältets ingång, inför Herren, för att vara honom till behag.
3 Mos 1:4
Han skall lägga handen på offerdjurets huvud, så att Herren kan finna behag i hans offer och han får försoning.
3 Mos 1:5
Därefter skall han slakta djuret inför Herren, och Arons söner, prästerna, skall offra blodet genom att stänka det runt om på altaret som står vid ingången till tältet.
3 Mos 1:6
Sedan skall han flå djuret och stycka det.
3 Mos 1:7
Arons söner, prästerna, skall tända elden på altaret och lägga ved på elden.
3 Mos 1:8
Sedan skall de lägga styckena och huvudet och det feta ovanpå veden som brinner på altaret.
3 Mos 1:9
Men inälvor och fötter skall först tvättas med vatten. Därefter bränner prästen alltsammans på altaret som ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.
3 Mos 1:10
  Om han ger ett brännoffer från småboskapen, ett får eller en get, skall det vara ett felfritt handjur.
3 Mos 1:11
Han skall slakta det vid altarets norra sida inför Herren, och Arons söner, prästerna, skall stänka dess blod runt om på altaret.