Läs bibeltext


Tillägg till Daniel
 

I Babylon bodde en man som hette Jojakim.

Han tog sig en hustru som hette Susanna, Hilkias dotter, en mycket vacker och gudfruktig kvinna.

Hennes föräldrar var rättfärdiga människor och hade uppfostrat sin dotter efter Moses lag.

Jojakim var mycket rik och hade en park i anslutning till sitt hus. Judarna brukade samlas hos honom eftersom han var den mest ansedde av dem alla.

  Detta år hade två av folkets äldste utsetts till domare. Det var om dem Härskaren sade: "Laglöshet kom från Babylon, från de äldste och domare som gällde för att styra folket."

Dessa båda höll alltid till i Jojakims hus, och alla gick till dem med sina rättstvister.

  Vid middagstid, när folket hade avlägsnat sig, brukade Susanna gå ut i sin mans park och promenera där.

Dag efter dag såg de två äldste henne komma ut och promenera, och de greps av åtrå till henne.

De hängav sig åt brottsliga tankar, de vände inte längre blicken mot himlen utan glömde vad rätt och rättfärdighet kräver.

Båda våndades för hennes skull, men de avslöjade inte för varandra hur de led,

ty de skämdes för att avslöja sin åtrå, sin önskan att ligga med henne.