Läs bibeltext


Manasses bön
 
Man 1
    Herre, allhärskare, våra fäders Gud,
    Abrahams, Isaks och Jakobs Gud
    och deras rättfärdiga ättlingars,
Man 2
    du som har skapat himmel och jord med all deras prakt,
Man 3
    du som fjättrade havet med ditt befallande ord,
    du som stängde djupet och förseglade det
    med ditt fruktade och ärorika namn
Man 4
    och som får allting att rysa och darra för din makt,
Man 5
    ty ingen uthärdar din majestätiska glans,
    ingen kan utstå din vrede som hotar syndare,
Man 6
    och ingen kan mäta eller fatta ditt löftes nåd;
Man 7
    du är Herren, den Högste,
    full av medkänsla, sen till vrede och rik på kärlek,
    människors lidanden väcker din ånger.
    Du, Herre, har i din mildhet och godhet
    lovat dem som syndat mot dig
    att de får omvända sig och bli förlåtna;
    i din stora barmhärtighet har du bestämt
    att syndare kan omvända sig och bli räddade.
Man 8
    Du, Herre, de rättfärdigas Gud,
    krävde inte omvändelse av de rättfärdiga,
    av Abraham, Isak och Jakob, som aldrig syndat mot dig,
    men av mig syndare kräver du omvändelse,
Man 9
    ty mina lagbrott är otaliga som havets sandkorn.
    Herre, mina lagbrott är otaliga,
    och jag får ingen lindring, så att jag kan höja mitt huvud,
    ty jag är ovärdig att lyfta blicken mot himlens höjd
    för all min orättfärdighets skull.
    Det är med rätta jag plågas, Herre,
    jag pinas efter förtjänst,
    fjättrad
Man 10
och böjd av tunga järnbojor,
    så att jag inte kan lyfta mitt huvud.
    Ty jag väckte din glödande vrede
    och gjorde det som är ont inför dig,
    när jag ställde upp de vidriga avgudabilderna
    och lät dessa skändligheter bli fler och fler.
Man 11
    Nu böjer jag knä i mitt hjärta
    och ber dig att visa din mildhet.