Läs bibeltext


Till de kristna i Rom
 
Rom 1:1
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium,
Rom 1:2
som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna,
Rom 1:3
evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt
Rom 1:4
och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.
Rom 1:5
Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära.
Rom 1:6
Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus.
Rom 1:7
  Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
Rom 1:8
Först och främst: jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro.
Rom 1:9
Gud, som jag tjänar med min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son, kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner.
Rom 1:10
Jag ber att jag äntligen skall få möjlighet att resa till er, om det är Guds vilja.
Rom 1:11
Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av Andens gåvor för att ni skall bli stärkta,