Läs bibeltext


Till de kristna i Thessalonike — Andra brevet
 
2 Thess 1:1
Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
2 Thess 1:2
Nåd och frid från Gud fadern och herren Jesus Kristus.
2 Thess 1:3
Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, det finns det goda skäl till, ty er tro växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er.
2 Thess 1:4
Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.
2 Thess 1:5
De förebådar Guds rättvisa dom, att han skall förklara er värdiga Guds rike, som ni får lida för.
2 Thess 1:6
Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade
2 Thess 1:7
och låter er som nu plågas vila ut tillsammans med oss, när herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar
2 Thess 1:8
och i lågande eld, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus.
2 Thess 1:9
Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet,
2 Thess 1:10
när han kommer på den dagen för att förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla som har kommit till tro - och ni har trott på vårt vittnesbörd.
2 Thess 1:11
Därför ber vi alltid för er att vår Gud skall finna er värdiga hans kallelse och ge framgång åt varje gott uppsåt och varje handling, gjord i tro och med hans kraft,