Läs bibeltext


Till Timotheos — Andra brevet
 
2 Tim 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus,
2 Tim 1:2
till hans kära barn Timotheos. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre.
2 Tim 1:3
Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt.
2 Tim 1:4
Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje.
2 Tim 1:5
Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig.
2 Tim 1:6
Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig.
2 Tim 1:7
Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.
2 Tim 1:8
Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud.
2 Tim 1:9
Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början
2 Tim 1:10
men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet,
2 Tim 1:11
för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare.