Läs bibeltext


Till Filemon
 
Filem 1
Från Paulus, fånge för Kristi Jesu skull, och från vår broder Timotheos till vår käre vän och medarbetare Filemon
Filem 2
och till vår syster Apfia, vår medkämpe Archippos och församlingen som möts i ditt hus.
Filem 3
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
Filem 4
Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner -
Filem 5
jag har hört om din kärlek och din tro, din tro på herren Jesus och din kärlek till alla de heliga.
Filem 6
Min bön är att vad din tro ger dem skall leda till ökad insikt om allt det goda ni skall få genom Kristus.
Filem 7
Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga är vid gott mod tack vare dig, min broder.
Filem 8/9
Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig sådan som jag är: en åldrad Paulus och nu också fånge för Kristi Jesu skull.
Filem 10
Jag vädjar för Onesimos, mitt barn som jag har fött i min fångenskap,
Filem 11
honom som du inte hade någon nytta av förut men som nu är till nytta både för dig och för mig.
Filem 12
När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv.