Läs bibeltext


Till hebreerna
 
Heb 1:1
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna,
Heb 1:2
men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom.
Heb 1:3
Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.
Heb 1:4
Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras.
Heb 1:5
Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel:
    Du är min son,
    jag har fött dig i dag,
eller:
    Jag skall vara hans fader,
    och han skall vara min son.
Heb 1:6
Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han:
    Alla Guds änglar skall hylla honom.
Heb 1:7
Om änglarna säger han:
    Han gör sina änglar till vindar
    och sina tjänare till eldslågor,
Heb 1:8
om Sonen däremot:
    Din tron, o Gud, består i evigheters evighet,
    och rättens spira är din kungaspira.
Heb 1:9
    Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten.
    Därför har Gud, din Gud, smort dig
    med glädjens olja mer än dina likar.
Heb 1:10
Och:
    Du, Herre, lade i tidens början jordens grund,
    och himlarna är dina händers verk.
Heb 1:11
    De skall förgås, men du förblir.
    De skall alla nötas ut som en mantel,