Läs bibeltext


Jakobs brev
 
Jak 1:1
Hälsningar från Jakob, Guds och herren Jesu Kristi tjänare, till de tolv stammarna i förskingringen.
Jak 1:2
Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag.
Jak 1:3
Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.
Jak 1:4
Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist.
Jak 1:5
Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.
Jak 1:6
Men han skall be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden.
Jak 1:7/8
En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren.
Jak 1:9
  En ringa broder skall vara stolt över sin upphöjelse,
Jak 1:10
en rik över sin ringhet; han skall försvinna som blommorna i gräset.
Jak 1:11
Solen går upp med sin hetta och sveder gräset, så att blommorna faller av och skönheten förgår. Så skall den rike vissna bort mitt i all sin strävan.
Jak 1:12
  Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.