Läs bibeltext


Johannes andra brev
 
2 Joh 1
Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen.
2 Joh 2
Vi älskar dem för sanningens skull, den förblir i oss och skall vara med oss för alltid.
2 Joh 3
Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek.
2 Joh 4
Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen så som Fadern har befallt oss.
2 Joh 5
Nu ber jag dig, min fru - och det jag skriver här är inte något nytt bud utan det som vi har haft från början - låt oss alla älska varandra.
2 Joh 6
Och detta är kärleken: att leva efter hans bud. Ja, detta är budet som ni har fått höra från början: att ni skall leva i kärleken.
2 Joh 7
Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist.
2 Joh 8
Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för utan får full lön.
2 Joh 9
Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Sonen.
2 Joh 10
Om någon kommer till er utan denna lära skall ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen.
2 Joh 11
Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling.