Läs bibeltext


Josua
 
Jos 1:1
När Mose, Herrens tjänare, var död sade Herren till Moses medhjälpare Josua, Nuns son:
Jos 1:2
"Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela detta folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna.
Jos 1:3
Varje fotsbredd mark ni trampar ger jag er, så som jag lovat Mose.
Jos 1:4
Från öknen och från Libanon fram till den stora floden, Eufrat - allt hettitiskt land - och till Medelhavet i väster skall ert område sträcka sig.
Jos 1:5
Ingen skall kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag skall vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig.
Jos 1:6
Var tapper och stark! Du skall göra till detta folks egendom det land som jag med ed lovat att ge deras fäder.
Jos 1:7
Så var tapper och stark! Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör.
Jos 1:8
Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas, då får du framgång.
Jos 1:9
Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör."
Jos 1:10
  Josua befallde då folkets förmän
Jos 1:11
att gå runt i lägret och säga till folket: "Gör i ordning proviant! Om tre dagar skall ni gå över Jordan och komma till det land som Herren, er Gud, ger er och ta det i besittning."