Läs bibeltext


Domarboken
 
Dom 1:1
När Josua var död frågade israeliterna Herren: "Vem av oss skall först dra ut mot kanaaneerna och kämpa mot dem?"
Dom 1:2
Herren svarade: "Juda. Jag ger landet i hans våld."
Dom 1:3
Då sade Juda till sin bror Simon: "Följ med mig till det område som föll på min lott. Låt oss kämpa tillsammans mot kanaaneerna. Sedan följer jag dig till ditt område." Och Simon följde honom.
Dom 1:4
Judeerna gick till angrepp, och Herren gav kanaaneer och perisseer i deras våld; de besegrade dem i Besek, 10 000 man.
Dom 1:5
I Besek mötte de Adoni-Besek. De kämpade med honom och besegrade kanaaneerna och perisseerna.
Dom 1:6
Adoni-Besek flydde, men de förföljde honom, tog honom till fånga och högg av honom tummar och stortår.
Dom 1:7
Då sade Adoni-Besek: "Sjuttio kungar med avhuggna tummar och stortår plockade smulorna under mitt bord. Nu låter Gud mig plikta för vad jag har gjort." Han fördes till Jerusalem och dog där.
Dom 1:8
  Judeerna anföll och intog Jerusalem. De högg ner invånarna och stack staden i brand.
Dom 1:9
Sedan drog de ut för att kämpa mot kanaaneerna som bodde i bergsbygden, i Negev och i Låglandet.
Dom 1:10
Juda anföll de kanaaneer som bodde i Hebron - Hebron hette tidigare Kirjat Arba - och besegrade Sheshaj, Achiman och Talmaj.
Dom 1:11
Därefter vände de sig mot invånarna i Devir - Devir hette tidigare Kirjat-Sefer.