Läs bibeltext


Första Kungaboken
 
1 Kung 1:1
Kung David var nu gammal och ålderstigen. Trots att man bredde täcken över honom hade han svårt att hålla sig varm.
1 Kung 1:2
Kungens män sade till honom: "Herre, låt oss söka reda på en ung orörd kvinna, som kan betjäna och vårda dig. Om hon får ligga i din famn, herre konung, blir du varm."
1 Kung 1:3
Sedan sökte de runt hela Israel efter en vacker flicka. De fann Avishag från Shunem och förde henne hem till kungen.
1 Kung 1:4
Det var en mycket vacker flicka, och hon vårdade kungen och hjälpte honom. Men han låg aldrig med henne.
1 Kung 1:5
Adonia, Haggits son, talade vitt och brett om att det var han som skulle bli kung. Han skaffade sig vagnar och hästar och höll sig med en eskort på femtio man.
1 Kung 1:6
Hans far hade aldrig tillrättavisat honom och förebrått honom för hans uppförande. Han var ståtlig att se på, och i ålder kom han närmast efter Absalom.
1 Kung 1:7
Han hade rådgjort med Joav, Serujas son, och med prästen Evjatar, och de stödde honom.
1 Kung 1:8
Men prästen Sadok och Benaja, Jojadas son, och profeten Natan och Shimi och Rei och Davids livgarde stod inte på Adonias sida.
1 Kung 1:9
  En gång när Adonia offrade får och tjurar och gödkalvar vid Ormstenen nära Rogelkällan hade han inbjudit alla sina bröder, kungasönerna, och alla män i Juda som stod i kungens tjänst.
1 Kung 1:10
Men han hade inte bjudit profeten Natan eller Benaja eller livgardet eller sin bror Salomo.
1 Kung 1:11
Då sade Natan till Batseba, Salomos mor: "Du har väl hört att Adonia, Haggits son, har blivit kung, utan vår herre Davids vetskap?