Läs bibeltext


Andra Krönikeboken
 
2 Krön 1:1
Salomo, Davids son, stärkte sin kungamakt, ty Herren, hans Gud, var med honom och gjorde honom stor och mäktig.
2 Krön 1:2
Salomo kallade till sig hela Israel, de högre och lägre officerarna, domarna och alla hövdingar i hela Israel, familjeöverhuvudena,
2 Krön 1:3
och begav sig med hela församlingen till offerplatsen i Givon. Där fanns Guds uppenbarelsetält, som Herrens tjänare Mose hade gjort i öknen.
2 Krön 1:4
Guds ark däremot hade David fört från Kirjat-Jearim till den plats som han ställt i ordning åt den; han hade rest ett tält åt den i Jerusalem.
2 Krön 1:5
Framför Herrens boning i Givon stod kopparaltaret som Besalel, son till Uri, son till Hur, hade gjort, och Salomo och församlingen uppsökte det.
2 Krön 1:6
Där offrade Salomo tusen brännoffer på kopparaltaret som stod inför Herren och som hörde till uppenbarelsetältet.
2 Krön 1:7
  Under natten visade sig Gud för Salomo och sade till honom: "Be om vad du vill. Jag skall ge dig det."
2 Krön 1:8
Salomo svarade Gud: "Du visade stor godhet mot min far David och har gjort mig till kung efter honom.
2 Krön 1:9
Herre, min Gud, låt nu ditt löfte till min far David gå i uppfyllelse. Du har gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som stoftkornen på jorden.
2 Krön 1:10
Ge mig därför vishet och kunskap, så att jag kan leda detta folk. Vem kan annars råda över ditt folk, som är så stort?"
2 Krön 1:11
  Gud sade till Salomo: "Eftersom du önskade detta och inte bad om gods och guld och ära eller om dina ovänners död och inte heller bad om ett långt liv utan om vishet och kunskap, så att du kan råda över mitt folk, som jag har gjort dig till kung över,