Läs bibeltext


Ester
 
Est 1:1
Det som här berättas tilldrog sig på Xerxes tid, den Xerxes som härskade över 127 provinser från Indien ända till Kush.
Est 1:2
Han satt nu på kungatronen i borgen i Susa.
Est 1:3
Under sitt tredje regeringsår gav han ett gästabud för alla sina furstar och ämbetsmän. Krigsbefälhavarna i Persien och Medien och adeln och furstarna i provinserna hade alla samlats hos honom,
Est 1:4
och under en lång tid, 180 dagar, visade han dem sitt väldes rikedom och sin lysande kungliga prakt.
Est 1:5
Som avslutning gav kungen under sju dagar ett gästabud för alla på borgen i Susa, från den högste till den lägste. Festen ägde rum på den öppna platsen i slottsträdgården.
Est 1:6
Där hängde draperier av finaste vita och violetta tyger i vita och purpurröda snören på stänger av silver och pelare av alabaster. Där stod divaner av guld och silver på ett golv av marmor, alabaster, pärlemor och ädelsten.
Est 1:7
Dryckerna serverades i gyllene bägare, alla olika, och kungens vin flödade med kunglig frikostighet.
Est 1:8
Men det rådde inget dryckestvång; kungen hade befallt marskalkarna att rätta sig efter vars och ens önskan.
Est 1:9
Samtidigt höll drottning Vashti ett gästabud för kvinnorna inne i kung Xerxes palats.
Est 1:10
  Den sjunde dagen, då kungen var upprymd av vinet, befallde han Mehuman, Bisseta, Harvona, Bigta, Avagta, Setar och Karkas, de sju hovmän som var hans personliga tjänare,
Est 1:11
att föra drottning Vashti till honom, med kunglig krona på huvudet. Han ville låta folken och furstarna se hennes skönhet - hon var mycket vacker.