Läs bibeltext


Job
 
Job 1:1
I landet Us fanns en man som hette Job. Det var en oförvitlig och rättrådig man som fruktade Gud och skydde allt ont.
Job 1:2
Sju söner och tre döttrar hade fötts åt honom.
Job 1:3
Han ägde 7 000 får, 3 000 kameler, 500 par oxar och 500 åsneston och hade många tjänare. Han var den mäktigaste mannen i hela Östlandet.
Job 1:4
Hans söner brukade turas om att bjuda hem varandra till fest, och de inbjöd då också sina tre systrar att komma och äta och dricka tillsammans med dem.
Job 1:5
När alla hade hållit sin fest såg Job till att hans barn blev renade. Tidigt på morgonen offrade han brännoffer för var och en av dem. Han tänkte: "De kan ju ha syndat och i sina tankar förbannat Gud." - Så brukade Job alltid göra.
Job 1:6
  En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren var också Anklagaren med bland dem.
Job 1:7
Herren frågade honom: "Var har du varit?" Anklagaren svarade: "Jag har vandrat kors och tvärs över jorden."
Job 1:8
Herren frågade: "Lade du märke till min tjänare Job? På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig som han, ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont."
Job 1:9
Anklagaren svarade: "Det är väl inte utan orsak som Job är gudfruktig.
Job 1:10
Du har ju själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom, du välsignar allt han gör, och hans hjordar brer ut sig över landet.
Job 1:11
Men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom, då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet."