Läs bibeltext


Psaltaren
 
Ps 1:1
    Lycklig den som inte följer de gudlösa,
    inte går syndares väg
    eller sitter bland hädare
Ps 1:2
    utan har sin lust i Herrens lag
    och läser den dag och natt.
Ps 1:3
    Han är som ett träd
    planterat nära vatten -
    det bär sin frukt i rätt tid,
    aldrig vissnar bladen.
    Allt vad han gör går väl.
Ps 1:4
    Inte så med de gudlösa -
    de liknar agnar som vinden för bort.
Ps 1:5
    Därför döms de gudlösa där rätten råder
    och syndarna i de rättfärdigas krets.
Ps 1:6
    Herren är med på de rättfärdigas väg,
    men de gudlösas väg leder till intet.
Ps 2:1
    Varför är folken i uppror,
    varför detta gagnlösa mummel?
Ps 2:2
    Jordens kungar reser sig
    och furstarna gaddar sig samman
    mot Herren och hans smorde.
Ps 2:3
    "Vi sliter sönder deras band
    och kastar av oss deras bojor!"
Ps 2:4
    Han som tronar i himlen ler,
    Herren ser på dem med löje.
Ps 2:5
    Nu talar han till dem i vrede,
    han skrämmer dem i sin harm: