Läs bibeltext


Predikaren
 
Pred 1:1
Ord av Predikaren, son till David och kung i Jerusalem.
Pred 1:2
    Tomhet, idel tomhet,
    säger Predikaren,
    tomhet, idel tomhet,
    allt är tomhet.
Pred 1:3
    Vad får människan ut
    av all sin möda under solen?
Pred 1:4
    Släkte går och släkte kommer,
    jorden är evigt densamma.
Pred 1:5
    Solen går upp och solen går ner,
    så skyndar den tillbaka
    till platsen för sin uppgång.
Pred 1:6
    Vinden blåser åt söder,
    så slår den om mot norr,
    ständigt slår vinden om,
    slår om och vänder igen.
Pred 1:7
    Alla floder flyter mot havet,
    men havet blir aldrig fullt.
    Dit floderna har vandrat
    vandrar de alltid på nytt.
Pred 1:8
    Inga ord räcker till,
    ingen kan utsäga allt.
    Ögat blir aldrig mätt på att se,
    örat får aldrig nog av att höra.
Pred 1:9
    Vad som har varit kommer att vara,
    vad som har skett skall ske igen.
    Det finns ingenting nytt under solen.
Pred 1:10
    Säger man om något: "Det här är nytt!"
    så har det ändå funnits före oss,
    alltsedan urminnes tid.
Pred 1:11
    Ingen minns de släkten som gått,
    och framtida släkten skall glömmas
    av dem som följer efter.