Läs bibeltext


Jeremia
 
Jer 1:1
Detta är Jeremias ord. Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Benjamins land.
Jer 1:2
Herrens ord kom till honom då Josia, Amons son, var kung över Juda, i hans trettonde regeringsår,
Jer 1:3
och då Jojakim, Josias son, var kung över Juda, och ända till slutet av det elfte året som Sidkia, Josias son, var kung över Juda. Det var det året, i den femte månaden, som Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap.
Jer 1:4
    Herrens ord kom till mig:
Jer 1:5
    Innan jag formade dig i moderlivet
    utvalde jag dig,
    innan du kom ut ur modersskötet
    gav jag dig ett heligt uppdrag:
    att vara profet för folken.
Jer 1:6
  Men jag svarade: "Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala - jag är för ung!"
Jer 1:7
Då sade Herren till mig:
    Säg inte att du är för ung
    utan gå dit jag sänder dig
    och säg det jag befaller dig!
Jer 1:8
    Låt dem inte skrämma dig,
    ty jag är med dig
    och jag skall rädda dig,
    säger Herren.
Jer 1:9
  Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade:
    Jag lägger mina ord i din mun.
Jer 1:10
    I dag ger jag dig makt
    över folk och riken.
    Du skall rycka upp och vräka omkull,
    förstöra och bryta ner,
    bygga upp och plantera.
Jer 1:11
  Herrens ord kom till mig: "Vad ser du, Jeremia?" Jag svarade: "Jag ser en gren av ett mandelträd."