Läs bibeltext


Evangeliet enligt Lukas
 
Luk 1:1
Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss,
Luk 1:2
så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare,
Luk 1:3
och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos,
Luk 1:4
för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga.
Luk 1:5
På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet.
Luk 1:6
De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.
Luk 1:7
De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren.
Luk 1:8
En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud
Luk 1:9
var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret.
Luk 1:10
Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick.
Luk 1:11
Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret.