Läs bibeltext


Evangeliet enligt Johannes
 
Joh 1:1
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.
Joh 1:2
Det fanns i begynnelsen hos Gud.
Joh 1:3
Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.
Joh 1:4
I Ordet var liv, och livet var människornas ljus.
Joh 1:5
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Joh 1:6
  Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes.
Joh 1:7
Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom.
Joh 1:8
Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.
Joh 1:9
  Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.
Joh 1:10
Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.
Joh 1:11
Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom.